a może jeszcze Wojciech ok. 1740 z Chmielnika???
                                                                    I Jan 1793-1830 ze Starego Korczyna??
                                                                     

                                                                                         Marcin
                                                                                       ok. 1770
                                                                                       śl.
                                                                                       Katarzyna
                                               |--------------------------|----------------------|
                                        Kazimierz                                   Józef 1                             Franciszka
                                        ok. 1800                                       1802                              1816-1890
                                      zm. >1875                                -30.12.1876                        śl.
                                       śl.                                                                                      Piotr Kowalik
                                    Jadwiga Bartocha                                                                     ...-1894
                                     1803-7.3.1877                                                                             |
                                             |                                                                                           |
                                             |                                                                   |------------|---------------|
                                             |                                                              Łucja                Antoni                Marianna
                                             |                                                                                                               1855-1885
                                             |                                                                                                               śl.
                                             |                                                                                                              Stanisław Bień
        |---------|----------|----------|------------|-----------|------------|-------------|
     Marianna    Maciej       Katarzyna     Magdalena          Antoni  2      Barbara            Józef                 Paweł 3
   1822-1892   ok. 1825   1833-1886    1835-1888        1840-1892    1845                                      1847-1894
   śl.              śl.               śl.               śl.                                            śl.                  śl.                  
        ...           Salomea    Wincenty      Maciej Gozdek                       Jan Majka         Agnieszka
     Liszaj       z Kaniów     Gozdek                                                          |                Grochowska 
                    Rokicina     1830-1881                               |------------|                      |
                1823-10.1.1893     |                                     Jan               Wawrzyniec           |
                            |                |-------------|       3.11.1875           8.7.1878        Marianna
                            |            Antonina            Marcin                             
                            |                               1874-22.12.1876                                         śl.
                            |                                                                                                  Antoni
                            |                                                                                                 Kowalik
                            |                                                                                                s. Piotra
                            |                                                                                              i Franciszki
                            |                                                                                                  Rokity
                            |                                                                    

                            |                                                             
                            |-----------------------|---------------|-----------------------------|--------------|       
                       Katarzyna                          Franciszek 4              Antoni                                       Marianna             Barbara 5
                            1849                            1846- 1889                1853                                          1858                 1851-1870?
                      śl.                                                  ślub 6.1.1875   ślub 1901   ślub 9.7.1903   śl. 6.11.1875  śl. 20.10.1889        
                    Stanisław Pompa                                    Jadwiga      Franciszka     Magdalena     Ignacy         Stanisław Kubas
                                                                               (Agnieszka)    Kamińska    Tobołkiewicz   Marszałek
                                  |                                       Marzec v.Zych    v. Wach      v. Zgorzała   1839-1888                  
                  |--------|------|---------|              1855-1901       1856-     1863                     |  
            Helena      Marianna   Jan           Stanisław                 |        -18.6.1903      |       |----------|--------|-------|
             Pąpa         Pąpa       Pompa       Pąpa                      |                              |  Magdalena       Jan     Agnieszka   Magdalena

           śl.                            20.4.1876   ...-1905                 |                              |  16.1.1879       1881     1884          1887

           Franciszek               s. Stanisława  s. Michała             |                              |   -      1883     -1884  śl. 1907    

           Guliński                   i Katarzyny    i Katarzyny           |                              |                                  Wincenty
                                          Pokuty          Rokity                 |                              |                                  Barczyk
           Michał       Andrzej      Antonina    Wiktoria               |                              |                               Częstochowa
            Pąpa        Pompa          Pąpa         Pąpa                  |                              |
          ...-1907  14.11.1879        1889       1890                   |                              |
       s. Michała   -        1885      -1889                                |                              |
       i Katarzyny                                                                 |                              |                                                  
       |---------|--------|-----|---|----|-------|--------|          |------------------------------|             
Agnieszka   Franciszka    Jan   Helena   ...    ...      Michał  Agnieszka  Franciszek                                     Bolesław  
23.01.1877  16.2.1878  1881   1883  1886  1886    1889    1891       11.8.1904                                  22.7.1906                   -25.01.1877   -1881 -1882  -1884  -1886 -1886  -1889 -1894  -16.01.1968                          
                                                                                                    ślub 12.06.1923                                ślub 13.2.1928
                                                                                                     Anna Opałka                                  Katarzyna Obora
                                                                                                    1901-4.4.1987                                     1902
                                                                                                            |                              może to ten Bolesław +1.8.1974 
                                                                                                            |         w Warszawie? W Stopnickich aktach zgonów
                                                                                                            |                     z l. 1945-2014

                                                                                                            |              nie ma po nich śladu!!!!
                |---------------|----------------|------------------|----------------------|
          Andrzej                 Stanisław                  Marian                         Józef                                Ryszard
          25.11.1925                    1928                      1933                 27.08.1930                         06.02.1941
         -22.03.1985          -09.11.1969                   -2001               -25.02.1999                       -01.05.2011
         ślub                       ślub                       ślub                          ślub                                    ślub
         Janina Lipińska    Bronisława              Bronisława Rokita        Filomena Kałucka                Krystyna Pietrzak
         10.01.1924         Głowaczewska      wdowa po Stanisławie    06.11.1930                         19.01.1937
                                    26.04.1932                1932                      -08.03.2013                       -19.11.1989
              |                           |                                                                 |                                         |
              |                           |                                                                 |                      |----------|
              |               |-----------|--------------|                              |                     ...             Marzenna
              |           Czesław        Andrzej              Elżbieta                         |                 zm. >1967    5.5.1967     

              |        27.03.1956        1961               03.11.1965                      |                                     ślub

              |           ślub               ślub                   ślub                               |                                    Edmund
              |          Krystyna         Barbara              Janusz                            |                                   Grabowski
              |          Jończyk       Jaworowicz         Horyniecki                       |                                          |

              |               |                    |                 16.04.1961                       |                                          |
              |      |-----------|        |                        |                               |                                       Marta
              | Magdalena    Karolina    |            |--------------|                |                                    16.7.1992

              |04.08.1982 22.01.1984   |         Monika               Justyna          |                                         |
              |                   śl.                 |      27.10.1986          03.10.1990    |                                          |
              |                     Tomasz      |                                                       |                                          |
              |                          |           |                                                       |                                          |
              |                          |           |                                                       |                                          |
              |                     Wiktor       |                                                       |                                          |
              |                 22.11.2014  |                                                        |                                          |                                     

              |                                    |                                                         |                                          |
              |                |----------|-----------|                                    |                                          |
              |         Katarzyna       Michał              Anna                                 |                                    Sebastian    

              |            1985           1.6.1989         1.6.1989                             |                                    9.12.2009

              |         ślub                śl.                  śl.                                      |

              |        Tomasz          Paulina            Damian                               |

              |       Machaczka            |               Moczulski                            |
              |                                   |                     |                                    |

              |                             Mikołaj             Zuzanna                             |
              |                             26.9.2014         4.10.2014                           |
              |                     |-------------------------|-----------------------------------|
              |              Stanisław                                  Antoni                                                       Mirosław
              |             11.11.1954                               11.06.1958                                                  26.07.1967

              |              ślub                                         ślub                                                           ślub 1990
              |             Bogusława                                 Teodora                                                   Bogusława
              |             Ochnicka                                  Wolańska                                                     Soboń
              |                   |                                          4.7.1955                                                   19.3.1970
              |                   |                                               |                                                                 |
              |         |-------------------|                      |                                                                 |
              |     Michał                          Dawid                  |                          |-----------|-------------|
              |      1977                            1983                   |                      Mateusz        Karol                 Bartosz
              |     ślub                             ślub                     |                       1.2.1992      25.11.1994       19.10.1996
              |     Edyta                           Sabina                  |                    -13.2.1999 

              |     Mróz                            Sitek                    |
              |        |                                   |                      |

              |        |                     | ------------|            |--------------|-------------|
              |  Aleksander       Kacper             Wojciech   Marcelina           Kamil               Przemysław
              |      2005             2006                  2013      1.11.1987          15.8.1989          1.5.1993
              |
              |
              |-----------------|------------------|-----------------------|--------------------|
          Liliana                      Mirosław                        Jan                                   Grażyna                          Bożena
       30.7.1950                 20.10.1952                    8.11.1955                        30.04.1959                     10.10.1961
       ślub                          ślub20.9.1975              ślub 24.10.1960                 ślub                                ślub 1983 
       Kazimierz                  Maria Brańska              Barbara                           Stanisław Szlag               Leszek Majchrzak
       Petryków                   31.05.1957                 Nowakowska                                  1959                     5.3.1959

        23.11.1947                       |                           19.08.1960                                |                                     |
              |                                |                                  |                                 |------------|              |------------|
              |                                |                                  |                              Aneta           Grzegorz  Damian         Krzysztof
        |--------------|            |                                  |                          8.10.1983         1988     14.8.1983     3.5.1989
    Albert              Mateusz        |                                   |                         ślub

   25.4.1969         31.10.1975    |          |--------|-----|------|           Tomasz  

   ślub                  ślub              |      Rafał        Liliana  Kamil   Michał       Berkieszczyk

   Iwona               Emilia            |  10.3.1981 1.1.1982 8.3.1986 21.7.1987       1978

  Kuśnierz            Wierzbicka    |   ślub          ślub     -8.3.1986 ślub               |

  31.10.1972        25.4.1980      |  Alicja          Mariusz             Joanna            |
         |                       |            |    Grub         Durkalec           Bołoczko        Patrycja

         |                       |            |  5.8.1985          |                  7.4.1990       1.12.2007
         |        |-----------|      |       |                 |------|            |

         |    Damian          Jakub   |       |                             |            |

         |    21.4.2000  7.12.2006 |       |----------|          |            |

         |                                    |    Nikola          Jakub Weronika  Wojciech

         |-------|-------|        | 12.11.2005 29.1.2010 10.10.2000  2.1.2013

    Bartosz  Miłosz      Łukasz   |

 31.1.1993 1.8.1994 18.5.1997 |

                                              |

                                              |   
         |--------------------|----------------|---------------------|--------------------|

    Marzena                         Urszula                    Jolanta                             Renata                           Mariusz

    24.1.1977                       17.4.1978                6.6.1979                          12.6.1982                       15.9.1983

    ślub                               ślub                         ślub                               ślub 26.2.2006                 ślub 27.12.2003
    I. NN                              Jerzy                       Piotr                                Zbigniew                         Ksenia

    II. śl. 25.12.2000             Musiał                     Michalczewski                   Bauer                              Rączkiewicz

    Wojciech Piotrowski        1976                        1976                                1980                                1982

     28.05.1969                        |                             |                                      |                                        |

    III.   ...                 |----------------|              |------------|               |               |-------------|

        |                Anita                     Arkadiusz    Milena           Martyna      Wiktoria    Roksana             Jessica

        |            7.11.1998                 16.7.2002     5.5.2000      15.2.2004  18.10.2007  15.5.2004         18.9.2011

        |--------|--------|

    Jakub        Filip        Maksymilian

    Rokita     Piotrowski       ...

   21.3.1997  5.8.2000   16.6.2010Kontakt:

rokitek1997@gmail.com