Arkusz 1

                                                               Michał
                                                              ok. 1880
                                                            śl.
                                                              Aniela
                                                             Kurczor
                                                                   |
                                                                   |
                                                               Stefan

                                                              28.6.1904
                                                            -8.1.1952

                                                                 ślub
                                                                Katarzyna

                                                                   Głód

                                                                 1906-1990

                                                                       |

                                                                       |

                     |------------|--------------|-------------|------------|--------------|

                 Stanisław          Irena                 Honorata               Jan                 Józef                   Helena

              1946-2005                                  1940                    1944               1942

                 ślub                  ślub                  ślub                      ślub               ślub                    ślub

                 Anna                  ...                     ...                       Henryka                                    Henryk

                Pompa               Linowski           Podkowa                Orłowska                                  Kosmala

                 ...-2010                                                               1947                                 

                     |                                                                           |                  |                               |

                     |                                                                           |                  |                               |

                     |------------|--------------|                          |                  |            |----------|------------|

                  Waldemar        Aneta                 Mateusz                   |                   |         Jerzy         Stefan            Krzysztof  

                   1972            6.4.1975                   1990                    |                  |                          nie żyje          nie żyje

                      |                  ślub                                                   |                 |

                      |                 ...                                                       |                 |-----------|-----------|

                   Kamila         Koronowski                                          |            Katarzyna         Tomasz        Zbigniew    

                     1998                 |                                                    |

                                             |                                                    |

                      |------------|                                                    |

                    Jakub             Karol                                                 |

                                                                                                  |

                      |----------------|-------------------------|-------------------|---------------------|

                  Renata                      Janusz                                   Adam                             Anna                            Grzegorz

                                                                                               1971                              1975                          29.4.1977

                   ślub                         ślub                                     ślub                                  ślub 1995                  ślub 1996

                  Grzegorz                 Grażyna                                Zofia                                Grzegorz                  Małgorzata

                  Łącki                                                                    Baran                                Soja                         Kaczor

                                                                                                1972                                                             11.5.1973    

                     |                               |                                            |                                     |                                   |

                     |                               |                                            |                                     |                                   |

     |---------|          |----------|----------|         |-----------------|          |--------------|                    |

  Michał    Magdalena Arletta         Adrian        Paulina  Krystian                  Nikola   Kamil               Aleksandra            |

 ślub        ślub           ślub                                            1991                      1999    1996                 1999                   |

 Anna       Michał         ...                                     |                                                                                                   |

    |           Kudelski    Ogiński                              |                                                    |---------|--------|-------|

    |               |              |                                 Jacek                                              Bartek      Klaudia       Dawid     Jakub

    |               |              |-----------|            2012                                                1997        2001          2001       2002

    |               |           Alex                Julia              

    |               |--------------|

    |         Michalina               Mikołaj

    |---------------|

 Iga                      Izabella   

Kontakt:

rokitek1997@gmail.com