Arkusz 4

                                                            Franciszek

                                                              1846-3.11.1889

                                                            ślub

                                                            Elżbieta Bryk
                                                            1838-1903

                                                                   |

                                                                   |

              |-------------|---------------|------------|------------|-------------|

      Agnieszka         Wawrzyniec              Bartłomiej            Jan                  Józef                 Jan

     20.12.1879         9.7.1875              21.01.1877         1882               1886                  1887

 ślub 9.10.1896   ślub 1901 ślub          ślub 1901            -1883           -1887                  
      Jan Bielat      Marianna   Teresa     Marianna                                                                

           |              Pawelec     Augustyn Ziębińska                                                          

      Marianna     1880-1906  v. Wróbel       1882                                                                

   1899-1899          |           10.5.1878       |                                                                      

                               |         -23.5.1851       |-----------|-------------|-------------|-----------|                        

                               |                  |               Jan             Antoni                 Jan                  Piotr           Stefan

                               |                  |          28.8.1902    27.5.1904           13.6.1906          9.6.1910       27.10.1925
                               |                  |                                                                                                 -19.3.1994                                  |--------------|                   |----------------|----------|---------|---------|--------|----------|--------| 

 Józef                 Agnieszka  Bronisława                   Jan              córka        Feliksa        Antoni      Julianna     Marianna     córka    

 1902                   1903         1908                     1.12.1919                                      1927-1988

                                                                              ??                 ślub                         ślub            ślub           ślub            ślub

                                                                            żona                  ...                              ...              ...              ...               ...

                                                                        Marianna            Abramowicz             Grochowska    Szyba      Głowniak    Kapusta

                                                                        Kapusta                                                    |

                                                                      26.1.1917                                                  |
                                                                    -25.8.1993                                                  |

                                                                     |-----------------|------------------|

                                                              Kazimierz                    córka                          Andrzej

                                                                 1954                                                              1957          

                                                             ślub                            ślub                            ślub

                                                                     ...                              ...                            Jolanta

                                                                 Baryś                       Korgel                            Sawczuk

                                                                      |                                                                 |

                      |-----------|--------------|                                                                 |------------------|

                    Sandra          Piotr                  Kamil                                                             Anna                          syn                                                    1991            1995                 1997
                   śl.
                       ...
                    Łakatosz               

                                                                               

                                                                                             

 

W zapisie o urodzeniu Bolesława, s. Antoniego i Magdaleny Tobołkiewicz jest napisane, że Antoni przyszedł w towarzystwie Wawrzyńca Rokity l. 32, który później został chrzestnym Bolesława (drugiego syna Antoniego). W ten sposób wywnioskowałem, że Wawrzyniec był bratankiem Antoniego, a jego ojciec- Franciszek- bratem Antoniego. Natomiast Franciszek, s. Antoniego i Magdaleny dostał imię po swoim wujku. Potwierdza to akt zgonu Franciszka.

Kontakt:

rokitek1997@gmail.com