Arkusz 3

                                                                          Paweł
                                                                       1847-1894
                                                                       śl.
                                                                       Marianna
                                                                       Kowalik 
                                                                       1846
                                                                            |
                                                                            |
       |-------------|--------------------|---------------|-------------|-----------------|------------------|
     Jan                  Andrzej                       Michał                     Marianna           Wojciech                 Marianna                      Aniela
  1.12.1875        9.11.1877                    6.6.1880                  1882-1889       1886                      1888                          1891-1893
                        -11.7.1950                  -       1894                                       -18.11.1944
  śl. 1904         śl.                                                                                        śl.
Zofia Żal          Franciszka                                                                            Agnieszka
       |                Marzec                                                                                Łukasik
       |             16.1.1889                                                                              26.12.1891
       |           -19.6.1965                                                                             -23.8.1965
       |                   |                                                                                               |
       |                   |--------------------|                                                          |-----------------|--------------|
       |                Jan                             Marianna                                              Stanisław                       Jan                      Stefan
       |            1903-1905                     1906                                                        1917                    22.2.1925       1928-11.8.1945
      |                                                                                                                                                 -5.3.1992
     |--------------|------------|------------|--------------|                                           śl.
    Jan                   Weronika       Marianna           Helena               Franciszka                                Natalia Grzyb
   1904                    1906           1908                                        1924-2014                                1.7.1920
                                                                          śl.                     śl.                                            -23.10.2002
                                                                              ...                         ...                                                |
                                                                          Czapla                   Zych                                               |
                                                                               |                                                                        Tadeusz
                                                                               |                                                                       30.6.1947
                                      |------------|----------|                                                                    -22.4.2004
                               Władysław      Bogumiła         Maria

Kontakt:

rokitek1997@gmail.com