Arkusz 1a

 

                                                              Marcin                              

                                                           1832-1905                             

                                                               ślub                                   

                                                               Jadwiga                             

                                                               Wróbel                               

                                                        v. Grochowska                         

                                                              1834                                 

                                                                    |                                       

                  |------------|--------------|-------------|----------------|

               Adam              Józef                   Marianna         Katarzyna               Marianna

                    1874                1871                      1861                                 24.2.1879

                                                                 -15.1.1879

      ślub 13.11.1896   ślub 30.10.1889       ślub                  ślub 31.5.1882      ślub 14.1.1898

      Marianna Cwiek    Marianna Góra        Kazimierz Łącki  Antoni Kozłowski   Józef Łosin

                1873       1872-20.4.1898             |                         |                               |

                |               II. ślub 24.6.1898             |                        |                                |

                |               Jadwiga Barańska             |                        |------------|          |-----------|---------|    

    |------------|   10.9.1875-30.10.1953    Paweł               Marianna            Andrzej   Jan               Marcin        Józef

 Agnieszka         Jan              |                     5.1.1879            1883                  1885    Łosień            Łosin         Łosień

    1898              1899           |                   -10.1.1879                                                 1899            1900           1903

                                           |-----------|---------|----------|---------|---------|----------|--------------|

                                       Katarzyna      Apolonia     Michał            Jan        Agnieszka  Stanisława       Wiktoria           Marianna 

                                         1890             1893          1897       1899-1899     1903          1905          1908-2005       1907

                                  ślub 14.10.1909                                                                                              śl.                      

                                 Józef Grochowski                                                                                             Jan Kowalik         Marianna
                                                                                                                                                        1908-1997         ...-1903

Kontakt:

rokitek1997@gmail.com