Arkusz 1

                                                                

                                                               Józef
                                                               1802
                                                         -30.12.1876
                                                           ślub
                                                           I. Agnieszka
                                                              Sztorc
                                                          II. Agata
                                                             Zielińska
                                                            v. Szymczyk
                                                            v. Śliwa
                                                            1805-15.1.1885

                                                                        |
               |-----------------|-------------|------------------------|---------------------|

        Marianna                     Katarzyna             Jan                                      Wojciech                         Marcin 1a

   1835-22.111897           1842               1852-19.1.1902                        1844                          1832-1905
      ślub                              ślub                  ślub                                       ślub
        ...                              Jakub                Jadwiga                                    Jadwiga
       Bomba                       Kowalik              Kowalik                                  Kowalczyk
                                       1830-1884
                                                |                          |                                           |
                                                |                          |                                           |
           |----------|---------|                          |           |---------------------------------------|
        Marcin         Anna         Łucja                       |      Stanisław                                                              Jan
                                                                           |     1860/1867                                                         10.3.1879
                                                                           |  - 12.10.1944
         Michał         Agnieszka                               |     ślub 19.4.1888                                                ślub 5.7.1899
        16.9.1875        1882                                   |     Katarzyna                                                          Marianna
      -2.3.1876                                                     |     Kozłowska                                                         Fortuna
                                                                           |   1865-1.4.1945                                                    1881
                                                                           |           |                                                                       |
                                                                           |           |---------------------|                               |
                                                                           |       Marianna                       Marianna       |----------------------| 
                                                                           |       1891                           1889-1889  Andrzej                           Marianna
                                                                           |       śl. 16.1.1908                                 11.10.1900                       1904                                                                                        |       Antoni Pabian                               -27.6.1983 
                                                                           |      1884-2.4.1945                               śl. 
                                                                           |                |                                             Agnieszka
                                                                          |                 |                                            30.4.1898
                                                                           |              Jan                                           - 24.8.1968
                                                                           |             1908
      |--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
 Katarzyna             Michał                Antonina             Magdalena         Stanisław              Wawrzyniec              Marianna
 6.11.1875         20.8.1881               1884                    1887                 1889                      1894                     1899
                         -17.9.1958           śl.
                          ślub 29.6.1905   Wojciech
                          Marianna             Bydłosz
                          Kwiecień                  |
                           20.9.1885              |----------------|
                         -4.4.1961            Stanisława              Magdalena
                                  |                  1905                      1908
                    |--------------|
               Agnieszka           Wiktoria
              1906                     1907               

Kontakt:

rokitek1997@gmail.com